010-8278-4840

❤️NF쉬멜 럭키,지민 영입 ! NF 미키! 유리! ❤️구로 No.1❤️1인 1실 오피형❤️NF 대거영입 ❤️내상제로❤️ 파격할인이벤트 ❤️#구로 #가산 #신림 #독산 #금천 #구디 #가디 #가리봉

서울 구로

01pm~05am

 

전화번호변경 

010 8278 4840

 

 

전화번호변경 

010 8278 4840

 

 

전화번호변경 

010 8278 4840

 

∞ 메인 

 

 

§§메인 1월 할인이벤트§§

 

 

 

 

★★ 주간 할인!! PM7시전! ★★

 

★★A 코스 10,000원  ★★

 

★★  B,C 코스 20,000원  ★★

 

★★  D,E 코스 30,000원  ★★

 

 

 

★★ 야간 할인!! ★★

 

 

★★  B,C 코스 10,000원  ★★

 

★★   D,E 코스 20,000원   ★★

 

 

 

☆★ 랜덤이벤트 ★☆
 
 
B 코스 이상 2만원할인!!
 
 
랜덤초이스시 취소 불가!!

 

 

❤️ 정성스런 후기 할인 ❤️

 

❤️  드림  드림  드림 ❤️

 

 

1인1실 오피형 휴게텔

 

 

█████╋▶ 메인 ◀╋█████  

메인1
메인2메인3